0 905 718 599 info@creative-energy.sk

Bratislava, Sv. Michala 4, 934 01 Levice

O nás

Spoločnosť Creative Energy s.r.o je novovzniknutá firma, ktorá Vám ponúka služby v oblasti energetického manažérstva. Pýtate sa čo to je a aké benefity Vám ponúka? Služba od spoločnosti Creative Energy s. r. o. je zameraná na pomoc organizáciám rôznych veľkostí, druhov, bez ohľad na ich geografické, kultúrne a sociálne podmienky. Služba zahŕňa v prvom rade znižovanie energetickej náročnosti procesov a nákladov. 

Prečo je dôležité znižovať náklady spojené so spotrebou energií a ich efektívnejšie využitie? Okrem zodpovednosti voči ďalším generáciám a životnému prostrediu, ktorá nás zaväzuje neustále zlepšovať prostriedky na jeho ochranu a tým zamedzovať jeho znečistenie, je ďalším dôvodom i ustavičné zvyšovanie cien energií. Je to nepopierateľný trend, proti ktorému sa nedá bojovať ani protestovať. Jedinou možnosťou je prispôsobiť sa potrebám doby a pracovať na zlepšovaní týchto podmienok. Vo svete 21. storočia je nespochybniteľné, že energie budú ľudia potrebovať vždy. Z tohto dôvodu bolo potrebné prísť s nápadom ako zlepšiť energetickú efektívnosť, znížiť energetickú náročnosť, ako účinnejšie využívať energie... 

Ak je Vašou prioritou znížiť Vaše náklady spojené s Vašou činnosťou, ste na správnej internetovej stránke. Dnešný svet je nekompromisný a selektuje slabých a silných, preto buďte silný s nami a prečítajte si výhody certifikátu ISO 50001.

Spoločnosť Creative Energy s.r.o. sa v pohľade do budúcnosti zameriava na: 

  • možnosť znižovania energetickej náročnosti procesov a nákladov
  • systematicky sa zaoberať trvalým zlepšovaním energetickej účinnosti bez ohľadu na jej druh
  • štúdiou podmienkou na jednotlivých trhoch s energiami

Komentár k Zákonu č.321 2014_111

O nás

Kontaktujte nás