0 905 718 599 info@creative-energy.sk

Bratislava, Sv. Michala 4, 934 01 Levice

Aktuality

EFEKTÍVNE VYUŽITIE ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI MALÉ A STREDNÉ PODNIKY


Spotreba elektrickej energie v domácnosti v priemere je rozdelená nasledovne: 70% – kúrenie, 15% energie na prípravu potravy, 10% energie spotrebujú domáce spotrebiče a 5% energie - osvetlenie. Údaje sú priemerné a závisia od rozlohy domu či bytu, systému vykurovania a energetickej triede spotrebičov.

Použitie energeticky efektívnej techniky umožňuje dosiahnuť výrazne výsledky pri zvýšenej účinností používanej energie.

ENERGETICKY EFEKTÍVNE OSVETLENIE

V Európe, USA, Rusku ako aj v iných štátoch sa postupne prechádza na stále viac a viac úsporné žiarovky a systémy osvetlenia.

Použitie už dobre známych úsporných žiaroviek alebo LED žiaroviek umožňuje šetrenie elektrickej energie až do 75-80%.

Automatická manipulácia osvetlením pomocou rozličných indikátorov: časové relé, detektor pohybu a iné umožňuje šetrenie od 30% do 50%.

Podobná technika sa používa aj pri šetrení vody a tepelnej energie: bezkontaktné vodné kohútiky s infračervenými indikátormi, šetriace nadstavce, dvojrežimové splachovače; pri šetrení tepelnej energie: radiátorové termostaty.

PRAKTICKÉ RADY

Uvedieme niektoré jednoduché pravidla ktoré nevyžadujú žiadne finančné náklady a pri hospodárení umožňujú racionálne využitie energií.

 • zlepšenie prírodného osvetlenia:

  •  svetlé prevedenie stien šetrí 1-3% energie;
  •  pri otvorených závesoch alebo oknách nezahromadených inými predmetmi šetrenie predstavuje 1-3% energie;
  •  čisté okna šetria 1-3% energie;

 • zvýšenie efektívnosti využitia umelého osvetlenia:

  • starostlivosť a udržanie v čistote svietidiel a lámp umožňuje šetrenie 5-20%;
  • použitie lokálneho osvetlenia (stolné lampy, stojanové lampy a t.ď.) vypnuté alebo znížená intenzita úrovne celkového osvetlenia umožňuje ušetriť 30-50% energie;
  • rozdelenie priestoru na svetelné zóny umožňuje šetrenie 20-50% energie;

 • efektívne využitie domácich spotrebičov:

  • včasná výmena a čistenie peľového vrecka a filtrov vysávača umožňuje šetriť do 10-30%;
  • použitie správnej veľkosti riadu (v súlade s varnou platňou) pri varení na šporáku alebo varnej doske, varenie so zavretým poklopom, zníženie teploty platničky po zovretí i pod. šetrí sa až 15-40% energie;
  • naplnenie pračky maximálne blízko predpísanému naplneniu šetri od 10 do 15% energie;
  • inštalácia chladničky čo najďalej od zdroja tepla (radiátor, slnečné luče atď.), včasne rozmrazenie umožňuje šetrenie 10 - 30% energie;
  • zapínanie klimatizácie len pri zatvorených dverách a oknách šetrí od 10 do 30%;
  • zateplenie bytu alebo domu až 30% energie.


OPATRENIA NA ŠETRENIE ENERGIE PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Opatrenia na šetrenie energie pre malé a stredné podniky sú podobné ako pre domácnosti za výnimkou zámeny dôrazov na jednotlivé opatrenia.

Efektívne využitie energetických zdrojov, v prvom rade, predpokladá prísnu kontrolu spotreby energie pomocou moderných systémov evidencie ktoré umožňujú:

 • používať diferencovanú evidenciu podľa denných časových zón (šetrenie až 18%);
 • automatizovať komerčnú evidenciu elektrickej energie (podľa potreby aj iných zdrojov: tepelnej energie, vody, plynu atď.);
 • vykonávať technickú evidenciu.

Len v prípade keď organizácia dôkladne pozná štruktúru spotreby svojich zdrojov, môže prisť k záveru, kde je možne ušetriť.

Druhou zložkou – je implementácia technológií umožňujúcich šetrenie energií:

 • využitie energeticky šetrné osvetlenie, ktoré sa dosahuje použitím energeticky efektívnych strojov a zariadení:
  • použitie žiaroviek s vysokou efektivitou používanej energie – šetrenie dosahuje hodnoty 20-80% energie;
  • použitie svetlotechnickej armatúry (efektívne odrážače) šetrenie až 15% energie;
  • automatické riadenie osvetlenia pomocou detektorov pohybu, intenzity osvetlenia alebo časové relé zabezpečujú šetrenie 30-80% energie;
  • zariadenia zónového a lokálneho osvetlenia šetri až 50% energie;
  •  použitie architektonických riešení, umožňujúcich maximálne využitie prírodného svetla (na štádiu projektu) značne ovplyvňuje šetrenie energií používanej pri osvetlení.
 • Použitie energeticky šetrného elektrického kúrenia (tam, kde nie je možne použitie centrálneho vodného kúrenia):
  •  použitie tepelných akumulátorov;
  •  použitie infračervených žiaričov vo veľkých priestoroch (hangáre, garáže a t.ď.) pre lokálne ohrievanie pracovných miest.
 • využitie automatických systémov riadenia elektrického pohonu motorov

Celkovo je možné konštatovať že využitie energeticky efektívnych technologických zariadení umožňuje šetrenie od 10 do 80% energií.

Svetový deň energetickej efektívnosti


5. marec nám pripomína význam energetickej efektívnosti, ktorý spočíva v nižšej kontaminácii a vyšších úsporách.

 • Autor: ALEX FERNÁNDEZ MUERZA
 • Fecha de publicación: 5. marec 2012

Energetická efektívnosť nám umožňuje spotrebovať menej energie na výrobu toho istého ako pred niekoľkými desaťročiami. Vďaka nej menej znečisťujeme a šetríme viac peňazí. Svetový deň energetickej efektívnosti sa oslavuje každoročne 5. marca a jeho cieľom je občanom, podnikateľským subjektom a inštitúciám pripomenúť rastúci význam lepšieho spôsobu využívania energie. Táto udalosť je jednou z ďalších iniciatív Európskej komisie, resp. Organizácie Spojených národov, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o jej prínosoch pre životné prostredie a hospodárstvo. Spotrebitelia môžu vďaka nízkym investíciám ušetriť 20% až 50% energie. Pomoc niektorej zo spoločností energetických služieb pri zlepšovaní efektívnosti príbytku alebo nákup elektrických spotrebičov triedy A+++ sú niektoré z možných opatrení.

Energetická efektivita má stále väčší význam

Svetový deň energetickej efektívnosti (World Energy Efficiency Day) odráža rastúci význam tejto otázky. Okrem tejto udalosti je energetická efektívnosť predmetom ďalších inštitucionálnych iniciatív na zvýšenie povedomia. Európska komisia spustila kampaň "Generation Awake", ktorej cieľom je spotrebiteľov naučiť ako zlepšiť kvalitu životného prostredia a zdravie zahrnutím efektívneho využívania zdrojov do ich každodenných návykov.

Energetickou efektívnosťou možno dosiahnuť úspory 20% až 50% bez zmeny blahobytu.

Energetická efektívnosť je jedným z medzníkov, ktorý Organizácia Spojených národov (OSN) začlenila do tohto Medzinárodného roka trvalo udržateľnej energie pre všetkých. Zodpovední predstavitelia sa zaviazali v roku 2012 zdvojnásobiť mieru zvyšovania energetickej efektívnosti. Cieľom je znížiť množstvo energie potrebnej na osvetlenie a ostatné základné potreby a podporovať projekty s využitím energie, ktorá sa v súčasnosti stráca alebo sa ňou plytvá.

Počiatky tohto svetového dňa sa viažu k prvej medzinárodnej konferencii na túto tému, ktorá sa konala v roku 1998 v Rakúsku. Viac ako 350 odborníkov a lídrov 50 krajín diskutovalo o energetickej kríze a energetickej efektívnosti ako o jednom z možných opatrení boja proti nej.

Prínosy energetickej efektívnosti

Inštitút pre diverzifikáciu a úsporu energie (IDEA) hovorí, že vďaka efektívnemu využívaniu energie sa spotrebuje menej zdrojov a finančných prostriedkov, zachováva sa a dokonca sa zlepšuje kvalita života, znižuje sa kontaminácia, predlžuje sa životnosť využívaných zdrojov a znižuje sa počet sociálnych konfliktov. Španielsko by mohlo ušetriť až 3,3 miliardy eur ročne ak by lepšie regulovalo energetickú spotrebu budov. Faktúry za bežné výdavky ako elektrická energia, voda alebo svetlo by mohli klesnúť minimálne o 25%, čo by podľa štúdie inžinierskej skupiny Euroconsult, ktorá je založená na údajoch z IDEA a Európskej komisie predstavovalo cca. 13,145 miliárd eur. Priestor na zlepšenie je veľmi široký, Španielsko je podľa  analýzy britského ministerstva pre  energetiku a klimatické zmeny na posledných miestach EÚv pokroku v oblasti energetickej efektívnosti.

Energetická efektívnosť môže spotrebiteľom znieť cudzo alebo divne, ale môže byť pre nich veľmi užitočná. Podľa Antonia López-Nava Muñoza, riaditeľa A3e, asociácie, ktorá v Španielsku združuje popredné spoločnosti zaoberajúce sa touto problematikou, úsporu energie (a peňazí) bez toho, aby sa zmenila úroveň blahobytu možno všeobecne odhadnúť na 20% až 50% spotreby investovaním malých finančných obnosov.

Spoločnosti energetických služieb (ESCO) môžu predstavovať dobrý spôsob ako zahájiť reformy za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti tak vo veľkej verejnej budove ako aj v prípade malého spoločenstva vlastníkov bytov. Zodpovední predstavitelia sa zaviažu k potrebnej investícii a sú odmeňovaní v závislosti od dosiahnutej úspory.

Energetická efektívnosť môže byť tiež zdrojom vytvárania pracovných miest a podnikateľských príležitostí v oblasti životného prostredia. Podľa nedávnej štúdie vypracovanej inštitúciami IDEA, Garrigues Medioambiente a Centro de Estudios Económicos Tomillo by počet pracovných miest v tomto sektore mohol v roku 2020 prekonať 700.000. Združenie spoločností energetických služieb odhaduje potenciál tohto sektora v Španielsku na miliardu eur.

Značky energetickej efektívnosti na budovách a elektrických spotrebičoch

Spotrebitelia môžu prínosy energetickej efektívnosti jasnejšie vidieť na budovách a elektrických spotrebičoch. V prípade správnej renovácie inštalácií budov ako sú izolácia, klimatizácia, osvetlenie alebo verejné osvetlenie a využitia obnoviteľných zdrojov ako je solárna energia a biomasa na výrobu tepla, minimálna úspora predstavuje približne 20% hoci toto číslo môže vzrásť v závislosti od inštalácií. Od roku 2007 musia byť novostavby resp. obnovené budovy podľa zákona označené energetickou značkou. Týmto spôsobom môžu spotrebitelia zistiť aká je ich efektívnosť.

Zároveň nie všetky elektrické spotrebiče majú rovnakú spotrebu energie. Pre porovnanie a výber najefektívnejšej chladničky, pračky alebo umývačky riadu majú spotrebitelia k dispozícii energetickú značku, ktorá bola nedávno aktualizovaná. V súčasnosti sú najefektívnejšie elektrospotrebiče označované maximálnym hodnotením až do A+++. Značka okrem iného poskytuje informácie o hladine hluku alebo spotrebe v pohotovostnom režime. Šrotovné na elektrické spotrebiče  je dobrou príležitosťou ako usporiť peniaze pri nákupe najefektívnejších modelov a amortizovať ich skôr.

Zdroj: www.consumer.es

Preklad : Ing. Michaela Kováčiková, Creative Energy, s.r.o.

Kontaktujte nás