0 905 718 599 info@creative-energy.sk

Bratislava, Sv. Michala 4, 934 01 Levice

Meranie energie ukazovatele

Na aké ukazovatele sa treba zamerať pri meraní energie?

Elektrická energia musí byť spotrebiteľovi dodávaná v požadovanom množstve a musí spĺňať určité kvalitatívne parametre, a preto ku kľúčovým ukazovateľom pri meraní elektrickej energie patrí frekvencia siete, veľkosť napájacieho napätia, rýchle zmeny napätia, poklesy napájacieho napätia, krátkodobé a dlhodobé prerušenia napájacieho napätia, asymetria napájacieho napätia, napätie harmonických frekvencií a ďalšie iné.

Kľúčom k zníženiu spotreby energie, a tým aj k znižovaniu nákladov, je poskytnutie správnych informácií, aby mohli kompetentní pracovníci rozhodovať na ich základe. Pre prijatie správnych rozhodnutí na riadenie energií je nevyhnutné meranie z reálnych údajov.

Vzdialené monitorovanie energie je overeným riešením, ktoré ponúka správny pohľad na toky energií v danom podniku, prevádzke.

Online technológie v súčasnosti poskytujú možnosti na získavanie dôležitých informácií pre vyhodnocovacie analýzy, ako aj ďalšie údaje, ktoré umožňujú zodpovedným pracovníkom porozumieť spotrebe energie v ich podniku.

Najlepšie ukazovatele energie sú však v spojení každodenných úkonov a mnohých rozhodnutí ľudí, procesov a technológií. Kým odhalíme najdôležitejší problém, prekonáme dlhú cestu a odčerpáme finančné zdroje podniku. Preto je vhodné zvoliť konkrétnu stratégiu, ktorá poskytne informácie, na základe ktorých možno jednať skôr, než bude neskoro.

V praxi je možné použiť metodiku merania vychádzajúcu z troch úrovní:

Úroveň

Systém merania

Porovnanie

Mesačné porovnanie nákladov

Nepriame meranie

Systémy riadenia prevádzky

Priame meranie

Meracie prístroje v prevádzke

Kontaktujte nás